Balcerek

In the beginning of the 90’s, the marketplace situated in the center of Gliwice, popularly known as “Balcerek”, was the most fashionable shopping center in the city. Due to a wide range of products and competitive prices everyone could bought there everything. Since 2012, stalls began empty because subsequent owners were closing down their stands. The marketplace was soon to be moved to another location and through this part of the city a Central Highway (Drogowa Trasa Średnicowa) is going to be built, the largest road investment connecting major cities of the Upper Silesian Industrial Region (GOP).

(POL) Plac targowy w centrum Gliwic, zwany popularnie “Balcerkiem”, był na początku lat 90-tych najmodniejszą galerią handlową w mieście. Z uwagi na szeroki asortyment i konkurencyjne ceny zaopatrywali się tutaj wszyscy, we wszystko. Od 2012 roku stragany powoli pustoszały a kolejni właściciele likwidowali swoje stoiska. Targowisko miało zostać przeniesione w inne miejsce by przez ten fragment miasta mogła przebiegać Drogowa Trasa Średnicowa, arteria łącząca główne miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

POST SCRIPTUM

W lutym 2013 plac został zamknięty a stoiska rozebrane. Na jego gruzach sprzedawcy ustawili symboliczny pomnik  pod którym złożono kwiaty i znicze. Przewiduje się, że nowa lokalizacja targowiska, już nie w samym centrum miasta, nie będzie cieszyć się  popularnością wśród Gliwiczan.