Refugees

Thousands of migrants from the countries of the Middle East and Africa had left their homes to reach the borders of the European Union searching for a better life. They traveled through Europe alone or with entire families.  Serbia, Croatia, Hungary. September 2015

(POL) Tysiące migrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki opuściło swoje domy by przybyć do granic Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszego życia. Europę przemierzali w pojedynkę lub całymi rodzinami a celem ich wędrówki były przede wszystkim Niemcy.
Serbia, Chorwacja, Węgry. Wrzesień 2015r.