Game of Coal

In January and February 2015,  after the government announced a restructuration plan for coal mines, Silesia was rocked by a wave of protests. Miners working in mines belonging to the Kompania Węglowa coal consortium, and later those employed by Jastrzębska Spółka Węglowa began protests and went on stike fearing the loss of their jobs and privileges. While the unions and the government held talks, Silesians demonstrated in front of the mine gates. Finally, an agreement was reached, and no mines belonging to either of the companies were closed. Gliwice -Sośnica and Ornontowice, Silesia region of Poland.

(POL) W styczniu i lutym 2015 roku przez Śląsk przeszła fala protestów, po tym jak polski rząd ogłosił plan restrukturyzacji dla kopalni węglowych. Górnicy zatrudnieni w zakładach należących do Kompanii Węglowej, a później także z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli akcje protestacyjno-strajkowe w obawie przed utratą pracy i przywilejów. W czasie gdy trwały rozmowy górniczych związków zawodowych z przedstawicielami rządu, przed kopalniami dochodziło do licznych pikiet i demonstracji mieszkańców Śląska. Po trudnych i przedłużających się negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie, w wyniku którego żadna z kopalni obu spółek nie została zamknięta. Gliwice -Sośnica, Ornontowice.

Fotoreportaż znalazł się w finale konkursu Grand Press Photo 2015 w kategorii Wydarzenia oraz w finale Śląskiej Fotografii Prasowej 2015.